<nobr id="m1pbd"><optgroup id="m1pbd"></optgroup></nobr><option id="m1pbd"></option>
  <menuitem id="m1pbd"><dfn id="m1pbd"></dfn></menuitem>
  <track id="m1pbd"></track>
  <tbody id="m1pbd"></tbody>

  <tbody id="m1pbd"></tbody>
  <menuitem id="m1pbd"></menuitem>

  <track id="m1pbd"></track>

  1. <menuitem id="m1pbd"><optgroup id="m1pbd"></optgroup></menuitem>

   <tbody id="m1pbd"><div id="m1pbd"><td id="m1pbd"></td></div></tbody>
  2. 首页 >> 普通話教材 >>普通話教材 >>閱讀資料 >> 鹽城普通話朗讀作品1號《白楊禮贊》
   详细内容

   鹽城普通話朗讀作品1號《白楊禮贊》

   作品1

   () (shì) () (zhēnɡ) (shànɡ) (yóu) (de) () (zhǒnɡ) (shù),() (zhí) (de) (ɡàn),() (zhí) (de) (zhī)。() (de) (ɡàn) (ne),(tōnɡ) (chánɡ) (shì) (zhànɡ) () (ɡāo),(xiànɡ) (shì) (jiā) () (rén) (ɡōnɡ)(shì) (de),() (zhànɡ) () (nèi),(jué) () (bànɡ) (zhī);() (suǒ) (yǒu) (de) () (zhī) (ne),()() (xiànɡ) (shànɡ),(ér) (qiě) (jǐn) (jǐn) (kào) (lǒnɡ),() (xiànɡ) (shì) (jiā) () (rén) (ɡōnɡ) (shì) (de),(chénɡ) (wèi) () (shù),(jué) () (hénɡ) (xié) () (chū);() (de) (kuān) () (de) () () () (shì) (piàn) (piàn) (xiànɡ) (shànɡ),() () (méi) (yǒu) (xié) (shēnɡ) (de),(ɡènɡ) () (yònɡ) (shuō) (dào) (chuí) (le);() (de) (),(ɡuānɡ) (huá) (ér)(yǒu) (yín) () (de) (yùn) (quan),(wēi) (wēi) (fán) (chū) (dàn) (qīnɡ) ()。(zhè) (shì) (suī) (zài) (běi) (fānɡ) (de) (fēnɡ) (xuě) (de) () (pǎi) (xià) (què) (bǎo) (chí) (zhe) (jué) (qiánɡ) (tǐnɡ) () (de) () (zhǒnɡ) (shù)!() () (zhǐ) (yǒu) (wǎn) (lái) () () (),() (què) () () (xiànɡ) (shànɡ) () (zhǎn),(ɡāo) (dào) (zhànɡ) (),(liǎnɡ) (zhànɡ),(cān) (tiān) (sǒnɡ) (),() (zhé) () (náo),(duì) (kànɡ) (zhe) 西() (běi) (fēnɡ)。

    (zhè) (jiù) (shì) (bái) (yánɡ) (shù),西() (běi) () () (tōnɡ) (de) () (zhǒnɡ) (shù),(rán) (ér) (jué) () (shì) (pínɡ) (fán) (de) (shù)!

    () (méi) (yǒu) ()(suō) (de) 姿() (tài),(méi)(yǒu) () () (pán) (xuán) (de) (qiú) (zhī),()()() (yào) (shuō) () () (měi) (),——()(ɡuǒ) (měi) (shì) (zhuān) (zhǐ)()(suō)(huò)(hénɡ)(xié) () (chū)(zhī)(lèi) (ér) (yán),()(me),(bái)(yánɡ) (shù) (suàn) () () (shù)(zhōnɡ)(de) (hǎo)() ();(dàn)(shì) () (què) (shì) (wěi) (àn),(zhènɡ)(zhí),()(zhì),(yán)(),()() (quē) () (wēn) (),(ɡènɡ) () (yònɡ) () () (de) (jiān) (qiánɡ) () () () (tǐnɡ) (),()(shì) (shù) (zhōnɡ) (de) (wěi) (zhànɡ) ()!(dānɡ) () (zài) () (xuě) (chū) (rónɡ) (de) (ɡāo) (yuán) (shànɡ) (zǒu) (ɡuò),(kàn)(jiàn) (pínɡ) (tǎn) (de) () () (shànɡ) (ào) (rán) (tǐnɡ) () (zhè)(me) () (zhū) (huò) () (pái) (bái) (yánɡ) (shù),(nán)(dào) () (jiù) (zhǐ) (jué) (de) (shù) (zhǐ) (shì) (shù),(nán)(dào) () (jiù) () (xiǎnɡ) (dào) () (de) () (zhì),(yán)(),(jiān)(qiánɡ) () (),(zhì) (shǎo) () (xiànɡ) (zhēnɡ) (le) (běi) (fānɡ) (de) (nónɡ) (mín) ;(nán) (dào) () (jìnɡ)()(diǎnr) () () () (lián) (xiǎnɡ) (dào),(zài)() (hòu) (de) (ɡuǎnɡ) () () () (shànɡ),(dào) (chù) (yǒu) (jiān) (qiánɡ) () (),(jiù)(xiànɡ) (zhè) (bái) (yánɡ) (shù) () (yànɡ) (ào) (rán) (tǐnɡ) () (de) (shǒu) (wèi) () (men) (jiā) (xiānɡ) (de) (shào) (bīnɡ)!(nán)(dào) () (yòu) () (ɡènɡ) (yuǎn) () (diǎn) (xiǎnɡ) (dào) (zhè) (yànɡ) (zhī) (zhī) () () (kào) (jǐn) (tuán) (jié),()(qiú) (shànɡ) (jìn) (de) (bái) (yánɡ) (shù),(wǎn)(rán) (xiànɡ) (zhēnɡ) (le) (jīn) (tiān) (zài) (huá) (běi) (pínɡ) (yuán) (zònɡ) (hénɡ)(jué) (dànɡ) (yònɡ)(xiě) (xiě)(chū) (xīn) (zhōnɡ) (ɡuó) () (shǐ) (de) () (zhǒnɡ) (jīnɡ) (shén) () () (zhì)。

   (jié)(xuǎn)()(máo)(dùn)(bái)(yánɡ)()(zàn)

   最新评论
   請先登錄才能進行回復登錄
   本站已支持IPv6 技术支持: 電子商務我幫您 | 管理登录
   seo seo
   色欲AⅤ人妻精品一区二区|真实国产乱人伦在线视频播放|日韩一区二三区四区不卡视频

   <nobr id="m1pbd"><optgroup id="m1pbd"></optgroup></nobr><option id="m1pbd"></option>
   <menuitem id="m1pbd"><dfn id="m1pbd"></dfn></menuitem>
   <track id="m1pbd"></track>
   <tbody id="m1pbd"></tbody>

   <tbody id="m1pbd"></tbody>
   <menuitem id="m1pbd"></menuitem>

   <track id="m1pbd"></track>

   1. <menuitem id="m1pbd"><optgroup id="m1pbd"></optgroup></menuitem>

    <tbody id="m1pbd"><div id="m1pbd"><td id="m1pbd"></td></div></tbody>